Sdělení ČNB k zápisu do seznamu vázaných zástupců

04. 01. 2013

ČNB zveřejnila doporučení k postupu podávání žádostí o zápis do seznamu vázaných zástupců, s cílem minimalizovat chybovost v těchto žádostech, která vzniká při ztotožnění údajů uváděných žadateli s údaji v základních registrech. 

Žadatelům (zastoupeným investičním zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry) poskytne ČNB ve vztahu k jejich vázaným zástupcům, kteří byli do seznamu zapsáni již v minulosti, na základě jejich žádosti identifikační údaje ve správném formátu. Využití těchto údajů při vyplňování žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců zjednoduší a urychlí jejich vyřizování. Podrobnější informace a postup podání žádosti o údaje o vázaných zástupcích obsahuje výše uvedený dokument.