Prováděcí nařízení stanovující technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu

  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1354 ze dne 6. srpna 2021, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. června 2021 do 29. září 2021 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)