Sdělení ČNB o vydání Obecných pokynů ESMA k vykazování internalizovaného vypořádání podle článku 9 nařízení CSDR

(ESMA70-151-367)

Dne 30. dubna 2019 vydal Evropský orgán dohledu pro cenné papíry a trhy (ESMA), na základě zmocnění uvedeného v čl.16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1095/2010 o zřízení ESMA (dále jen „nařízení 1095/2010“) obecné pokyny k vykazování internalizovaného vypořádání podle článku 9 nařízení CSDR.

Obecné pokyny vypracovala ESMA v souvislosti s vykazováním internalizovaného vypořádání a s výměnou informací mezi ESMA a příslušnými orgány ohledně internalizovaného vypořádání podle čl. 9 odst. 1 nařízení CSDR. Tyto obecné pokyny se vztahují na příslušné orgány určené podle článku 11 nařízení CSDR a na internalizátory vypořádání ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 11 nařízení CSDR.

Česká národní banka bude postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že internalizátoři vypořádání se budou těmito pokyny taktéž řídit.

Česká národní banka potvrdila orgánu ESMA, v souladu s čl. 16 odst. 3 nařízení č. 1095/2010, že se těmito Obecnými pokyny hodlá řídit.

Tyto Obecné pokyny nabyly účinnosti dne 30. června 2019.