Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU – sekuritizace

Zákony a přímo závazné předpisy EU – OTC deriváty

 


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.