Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení ČNB

Odpovědi na dotazy

 • Stanoviska a odpovědi vztahujících se k zákonům a předpisům v oblasti investičních společností a investičních fondů
 • Na webu ČNB jsou stále dostupná i neaktuální stanoviska vztahující se k zákonům a předpisům v oblasti investičních společností a investičních fondů (zejména ke zrušenému zákonu o kolektivním investování). Upozorňujeme, že jejich využitelnost může být v současnosti omezená.

Obecné pokyny (guidelines) ESMA

Poskytovatelé služeb jsou nově povinni výkladové materiály ESMA zohlednit při své činnosti. Přitom je třeba obezřetně přistupovat k terminologii použité v materiálech ESMA, která se nemusí shodovat s terminologií tuzemských právních předpisů.

(Pokud není překlad do českého jazyka dostupný jsou dokumenty uveřejněny v anglickém jazyce)

 • Oblast UCITS
  • Obecné pokyny k zátěžovému testování likvidity u SKIPCP a alternativních investičních fondů (externí odkaz, pdf)
  • Obecné pokyny týkající se ETF a jiné problematiky SKIPCP - text
  • Pokyny k měření rizik a výpočtu otevřené pozice pro určité typy strukturovaných SKIPCP - text
  • Guidelines - Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) for structured UCITS - text
  • CESR’s guide to clear language and layout for the Key Investor Information Document - text
  • CESR’s template for the Key Investor Information document - text
  • Guidelines - Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS - text
  • Guidelines - Methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document - text
  • Guidelines - Methodology for calculation of the ongoing charges figure in the Key Investor Information Document - text
  • Guidelines - Common definition of European money market funds - text
  • Guidelines - Risk management principles for UCITS - text
  • CESR's guidelines concerning eligible assets for investment by UCITS - text
  • Gudelines on repurchase and reverse repurchase agreements – věcně byla problematika začleněna do Obecných pokynů týkajících se ETF a jiné problematiky SKIPCP
  • Guidelines - Transition from the Simplified Prospectus to the Key Investor Information document – pokyny měly význam pouze v přechodném období
 • Oblast AIFMD
  • Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů – text
  • Obecné pokyny k zásadám řádného odměňování podle AIFMD - text (pdf, 769 kB)
  • Guidelines on key concepts of the AIFMD – text
  • Obecné pokyny k oznamovacím povinnostem podle čl. 3(3)(d) a 24(1), (2) and (4) AIFMD - text
  • Guidelines on the model MoU concerning consultation, cooperation and the exchange of information related to the supervision of AIFMD entities - text
 • Oblast MMF
  • Obecné pokyny pro oznamování příslušným orgánům podle článku 37 nařízení o fondech peněžního trhu – text
  • Obecné pokyny ke scénářům pro zátěžové testy podle nařízení o fondech peněžního trhu – text
  • Obecné pokyny ke scénářům pro zátěžové testy podle článku 28 nařízení o fondech peněžního trhu – text a související sdělení ČNB

ESMA - Q/A (questions & answers), Opinions

 • Oblast UCITS
  • Q&A on Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS - text
  • Q&A on ESMA's guidelines on ETFs and other UCITS issues - text
  • Opinion on Article 50 (2) (a) of Directive 2009/65/EC - text
  • Q&A on Key Investor Information Document for UCITS - text
  • Q&A on Risk Measurement and Calculation of Global Exposure and  Conterparty Risk for UCITS - text
  • Q&A Notification of UCITS and exchange of information between competent authorities - text
  • Q&A - A Common Definition of European Money Market Funds - updated February 2012 - text
  • Opinion on Practical arrangements for the late transposition of the AIFMD - text
 • Oblast AIFMD
  • Q&A on Application of the EuSEF and EuVECA Regulations - text
  • Q&A on Application of the AIFMD - text
  • AIFMD reporting
   • IT technical guidance (rev 3) (updated) – text
   • XML documents - V1.2 (updated) - text 
   • Consolidated AIFMD reporting template (revised) - text
   • Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on AIFMD reporting obligation (revised) - text
   • AIFMD Reporting - Annex 2 -Tables 1-7 - text
  • Opinion on draft regulatory technical standards on types of AIFMs under Article 4(4) of Directive 2011/61/EU - text
  • Practical arrangements for the late transposition of the AIFMD -  text
  • Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24(5), first sub-paragraph, of the AIFMD - text

Komise EU - Q/A (questions & answers)

 • Oblast AIFMD
  Komise EU uveřejnila následující Q&A z oblasti AIFMD - text

Ostatní materiály