Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení ČNB

Stanoviska a odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.
  • Na webu ČNB jsou stále dostupná i neaktuální stanoviska vztahující se k zákonům a předpisům v oblasti investičních společností a investičních fondů (zejména ke zrušenému zákonu o kolektivním investování). Upozorňujeme, že jejich využitelnost může být v současnosti omezená.

Přeshraniční distribuce fondů (aktivní odkaz)

Obecné pokyny (guidelines) ESMA

Poskytovatelé služeb jsou nově povinni výkladové materiály ESMA zohlednit při své činnosti. Přitom je třeba obezřetně přistupovat k terminologii použité v materiálech ESMA, která se nemusí shodovat s terminologií tuzemských právních předpisů.

(Pokud není překlad do českého jazyka dostupný jsou dokumenty uveřejněny v anglickém jazyce)

ESMA - Q/A (questions & answers), Opinions

Ostatní materiály