Stanoviska KCP - regulace, státní dozor, správní řízení