Úprava mediální karantény ČNB

Česká národní banka upravuje pojetí části své mediální karantény vztahující se k měnověpolitickým zasedáním. Počínaje únorovým měnovým zasedáním budou moci představitelé ČNB za níže uvedených podmínek veřejně vystupovat již bezprostředně po skončení tiskové konference k výsledkům měnového jednání.

Mediální karanténa v podmínkách ČNB dosud spočívala v tom, že týden před měnovým zasedáním a zhruba týden po zasedání (resp. do zveřejnění Záznamu z jednání bankovní rady) se členové bankovní rady i experti ČNB zdržovali jakýchkoli mediálních výstupů a komentářů k měnové politice, ekonomickému výhledu a dalším tématům, která mohla být relevantní pro měnověpolitické rozhodnutí.

Pravidla mediální karantény v období před měnovým zasedáním se nemění. Nově však budou moci představitelé ČNB vystupovat v médiích a na veřejnosti již od ukončení tiskové konference, která následuje po měnovém zasedání. Tato vystoupení však mohou až do konce karantény obsahovat pouze informace obsažené v již publikované oficiální komunikaci ČNB (tj. v Prohlášení bankovní rady předneseném na tiskové konferenci, resp. v prezentaci z této tiskové konference, případně ze Setkání s analytiky či shrnující kapitoly, boxů a tabulky klíčových makroindikátorů Zprávy o inflaci).

Své individuální názory budou moci členové bankovní rady i nadále prezentovat až po konci karantény, tedy po zveřejnění Záznamu z jednání bankovní rady, což je obvykle osm dní po měnovém zasedání.

Takto upravená pravidla mediální karantény budou poprvé uplatněna po letošním prvním měnovém jednání bankovní rady, které se koná 7. února 2019. Jednotlivá období mediální karantény pro celý rok 2019 jsou k dispozici na webu ČNB stejně jako termíny měnových zasedání, která se konají osmkrát ročně.

Mediální karanténa je pro moderní centrální banky standardním komunikačním nástrojem. Jejím smyslem je snaha centrální banky předcházet vzniku spekulací o aktuálním měnovém rozhodování a zajistit zejména finančním trhům rovné podmínky pro přijetí a zpracování této citlivé informace.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB