Cena za nejlepší výzkumné práce ČNB

Česká národní banka udělila letošní cenu za ekonomický výzkum (Economic Research Award) dvěma publikacím. Cena je každoročně udělována nejlepší výzkumné práci vydané ČNB. Její vyhlášení bylo součástí jedenáctého ročníku konference „Research Open Day“, na níž v pondělí 18. května výzkumní pracovníci ČNB prezentovali výsledky nejnovějšího výzkumu centrální banky a diskutovali o nich s ekonomy z českých i mezinárodních institucí. Součástí konference bylo vystoupení guvernérky Bank of Israel Karnit Flug.

Autory první oceněné publikace nazvané „Cross-Country Heterogeneity in Intertemporal Substitution“ jsou Tomáš Havránek, Roman Horváth, Zuzana Iršová a Marek Rusnák. Druhá oceněná publikace má titul „Measuring Sovereign Bond Spillover in Europe and the Impact of Rating News“ a jejími autory jsou Peter Claeys a Bořek Vašíček.

Výzkumné práce se hodnotí podle dvou kritérií: relevance pro Českou národní banku a akademické kvality časopisu, ve kterém práce vyšla. Výzkumná publikace je považována za relevantní, pokud je použita jako vstup pro klíčové měnověpolitické dokumenty, jako jsou inflační zprávy nebo zprávy o finanční stabilitě. Akademická kvalita se posuzuje na základě tzv. impact factoru daného časopisu.

V letošním roce bylo hodnoceno 7 výzkumných prací publikovaných v zahraničních časopisech. Obě výzkumné práce, které získaly letošní cenu Economic Research Award, jsou vysoce relevantní pro ČNB a byly publikovány v prestižních časopisech Journal of International Economics a Journal of Banking and Finance.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB