ČNB odhalila bustu Jaroslava Preisse

Česká národní banka dnes za účasti guvernéra Jiřího Rusnoka a bývalého guvernéra Zdeňka Tůmy slavnostně odhalila bustu architekta československého hospodářského osamostatnění a významného českého bankéře Jaroslava Preisse. Stalo se tak u příležitosti 75 let od jeho úmrtí. Bronzový odlitek busty, který zhotovil akademický sochař Michal Moravec, nově zdobí budovu ústředí ČNB v Praze v ulici Na Příkopě.

„Ač Jaroslav Preiss nepatřil mezi centrální bankéře, jeho významná role v čele Živnostenské banky a jeho podíl na výstavbě současného sídla ČNB jsou důvody, proč právě zde je smysluplné  vzdát hold jednomu z největších finančníků první československé republiky,“ komentoval umístění busty guvernér ČNB Jiří Rusnok. Celý projev pana guvernéra k záměru uctění památky J. Preisse je k dispozici na webu ČNB.

Úspěch ekonomiky první československé republiky byl výsledkem úsilí řady národohospodářských teoretiků i praktiků. Na počátku jejich snah však stála koncepce, kterou ještě před vznikem Československa v roce 1918 vytyčil Jaroslav Preiss, od jehož úmrtí dnes uplynulo již 75 let.

„Bankéř století“, jak zní jedno z jeho četných přízvisek, dodnes přitahuje pozornost nejen badatelů, ale i široké veřejnosti, protože stvořil bankovně-průmyslový komplex, který zaujímal klíčové postavení v československém hospodářství.

Byl bankéřem, politikem, organizátorem hospodářského a kulturního života, mecenášem, poučeným sběratelem a nadšeným konzumentem umění. Právě to všechno z něho vytvářelo mnohovrstevnatou a snad až renesanční osobnost, která svůj úspěch a vliv neváhala použít ve prospěch hospodářského a kulturního růstu českého národa.

Dalším počinem u příležitosti 75 let od úmrtí Jaroslava Preisse je vůbec první online výstava ČNB. Výstava, kterou je od dnešního dne možné „navštívit“ i z pohodlí domova, návštěvníkům nabízí možnost seznámit se s Preissovou osobností prostřednictvím unikátních archivních dokumentů. Nejčastěji se jedná o jeho korespondenci s předními českými umělci, literáty a politiky nebo jednotlivými institucemi. Více o výstavě a odkaz na ni najdete na webu ČNB.

Osobnost Jaroslava Preisse představuje také nový ČNBvlog kurátora online výstavy a hlavního archiváře ČNB Jakuba Kunerta. Ten mimo jiné i na základě dochovaných dokumentů uložených v Archivu ČNB seznamuje diváky s Preissovými klíčovými myšlenkami a ukazuje jej nejen jako bankéře, ale i v dalších, ne zcela známých rovinách.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB