Jaroslav Preiss – online výstava ČNB

Česká národní banka připravila k 75. výročí úmrtí Jaroslava Preisse, vrchního ředitele Živnostenské banky a architekta československého hospodářského osamostatnění, svou historicky první online výstavu. Významného prvorepublikového národohospodáře v ní představuje na základě archivních dokumentů uložených v Archivu České národní banky.

Virtuální výstava o Jaroslavu Preissovi (1870-1946) nabízí návštěvníkům možnost seznámit se s jeho osobností a životem prostřednictvím unikátních archivních dokumentů a fotografií. Jedná se o dosud nejobsáhlejší ucelenou sbírku materiálů o Jaroslavu Preissovi dostupných veřejnosti online.

Přestože Preiss náleží mezi nejznámější postavy nejen meziválečného bankovnictví, ale i politického života, dosud k jeho osobě nebyla uspořádána žádná samostatná výstava, nebo mu v tematicky blízkých výstavách byla věnována jen omezená pozornost. Česká národní banka tak touto výstavou symbolicky vzdává hold osobnosti, která jednak utvářela moderní české bankovnictví a ekonomiku, ale zároveň stála i za vznikem bankovní budovy, v níž se v současné době nalézá právě ústředí České národní banky.

Z těch nejvýznamnějších prezentovaných dokumentů lze uvést část návrhu hospodářského zákona, osobní kartu Jaroslava Preisse ze Živnostenské banky, doktorský diplom nebo jeden z dopisů Karla Čapka.

Výstava je součástí online expozice ČNB. Byla otevřena vernisáží, která se uskutečnila 29. dubna 2021 současně s instalací busty Jaroslava Preisse v budově ústředí České národní banky v Praze.

Online výstava

Související odkazy