ABO-K – Informace pro klienty (otázky a odpovědi)

 

A. Zprovoznění internetového bankovnictví ABO-K, potřebné tiskopisy k aktivaci ABO-K a registrace uživatelů ABO-K

Kontrolu správnosti vyplnění Nastavení ABO-K internetového bankovnictví klienta, Uživatelského oprávnění pro ABO-K a vlastní registraci uživatele/ů provádí správci/správkyně účtu.

 1. Jsem novým klientem ČNB, jak mohu zaregistrovat svůj certifikát a zprovoznit internetové bankovnictví ABO-K?
  Pro aktivaci služby ABO-K předejte svému správci/správkyni účtu vyplněné Nastavení ABO-K internetového bankovnictví klienta a Uživatelské/á oprávnění pro ABO-K - tiskopisy včetně Návodu na jejich vyplnění jsou umístěny na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Tiskopisy/ABO-K - internetové bankovnictví.
  Další podrobné informace jsou k dispozici také v 
  Podmínkách pro používání služby ABO-K a v Příručce pro uživatele ABO-K. Všechny dokumenty jsou zároveň umístěny na webu ČNB.
 2. Mám vyplněné potřebné tiskopisy k aktivaci ABO-K. Jak mohu tyto dokumenty předat do ČNB?
  Vyplněné dokumenty můžete zaslat v listinné podobě poštou svému správci/správkyni účtu nebo můžete vyplněný dokument elektronicky podepsat a do ČNB zaslat prostřednictvím datové schránky. Podrobné informace k zasílání dokumentů do ČNB v elektronické podobě naleznete na webu ČNB.
 3. U mého osobního kvalifikovaného certifikátu, který mám zaregistrovaný pro přístup a podpis dávek v ABO-K, mi byla prodloužena platnost. Proč se tímto certifikátem nemohu znovu přihlásit?
  Prodloužený (obnovený) kvalifikovaný osobní certifikát vydaný certifikační autoritou 1.CA , PostSignum a eIdentity můžete nadále používat v ABO-K výhradně pro podpis dávek. Pro přístup do ABO-K je třeba zaregistrovat komerční certifikát prostřednictvím předání Uživatelského oprávnění pro ABO-K. Informace k jeho vyplnění a předání naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Tiskopisy/ABO-K - internetové bankovnictví.
 4. Soubory s příkazy podepisujeme prostřednictvím systémového kvalifikovaného certifikátu. V rámci prodloužení platnosti nám byl vydán nový certifikát pro elektronickou pečeť. Proč je dávka odmítnuta kvůli podpisové chybě?
  Váš nový systémový kvalifikovaný certifikát podle evropské legislativy (Nařízení EP a Rady EU č. 910/2014 ) je již certifikátem vytvářejícím elektronickou pečeť, jehož Jedinečné jméno má jiný obsah než certifikát předešlý. Registraci certifikátu s novým Jedinečným jménem provedete na základě nově předloženého Uživatelského oprávnění.
  Tiskopis Uživatelského oprávnění je k dispozici na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Tiskopisy/ABO-K - internetové bankovnictví. Pro hladký průběh registrace se obraťte na svého správce/správkyni účtu.
 5. Jak mám nahrát do internetového bankovnictví ABO-K obnovený certifikát?
  Certifikát nelze nahrát přímo do internetového bankovnictví ABO-K. Certifikát/y zaregistrujete prostřednictvím Uživatelského oprávnění pro ABO-K, které předáte správci/správkyni Vašeho účtu.
  Podrobné informace o práci s certifikáty a způsobu jejich registrace naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/Tiskopisy/ABO-K – internetové bankovnictví/.
 6. Proč nemám v ABO-K přístupné tlačítko pro druhý podpis?
  Každý podpis musí být vytvořen jiným certifikátem, tedy i jiným uživatelem. Na druhý podpis se do ABO-K musí přihlásit jiný uživatel než ten, který vytvořil první podpis a připravenou dávku ve sloupci Podpis 2 podepsat.
 7. Jaký je rozdíl mezi uznávaným elektronickým podpisem, kvalifikovaným podpisem a elektronickou pečetí?
  Elektronický podpis je určen pro fyzické osoby. Elektronická pečeť je určena pro organizace (jde o „podpis“ organizace).
  V současné době je tato oblast legislativně upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (známé pod zkratkou Nařízení eIdas) a Zákonem č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce.
  Zákonem č. 297/2016 Sb. je dále definován pojem uznávaný elektronický podpis a uznávaná elektronická pečeť.
  Za uznávaný elektronický podpis je považován:
  • zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis
  • nebo kvalifikovaný elektronický podpis.
  Za kvalifikovaný elektronický podpis (dle Nařízení eIdas) je považován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, který je vytvořen prostřednictvím kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických podpisů.
  Za uznávanou elektronickou pečeť je považována:
  • zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť
  • nebo kvalifikovaná elektronická pečeť.
  Za kvalifikovanou elektronickou pečeť (dle Nařízení eIdas) je považována zaručená elektronická pečeť založená na kvalifikovaném certifikátu pro elektronickou pečeť, která je vytvořena prostřednictvím kvalifikovaného prostředku pro vytváření elektronických pečetí.

    založen na kvalifikovaném certifikátu pro Epodpis vytvořen pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření Epodpisu
  ELEKTRONICKÝ PODPIS UZNÁVANÝ Epodpis zaručený Epodpis Ano Ne
  kvalifikovaný Epodpis Ano Ano
    jiný Epodpis Ne Ne

    založena na kvalifikovaném certifikátu pro Epečeť vytvořena pomocí kvalifikovaného prostředku pro vytváření Epečetě
  ELEKTRONICKÁ PEČEŤ UZNÁVANÁ Epečeť zaručená Epečeť Ano Ne
  kvalifikovaná Epečeť Ano Ano
    jiná Epečeť Ne Ne

  Kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru je certifikační autorita (CA), která má akreditaci od Ministerstva vnitra v souladu s Nařízením eIdas a Zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce. V ČR jde o certifikační autority PostSignum, 1.CA, eIdentity a NCA.
 8. Je pro používání internetového bankovnictví ABO-K nezbytné mít kvalifikovaný prostředek pro vytváření elektronických podpisů (např. TokenMe nebo čipovou kartu Starcos)?
  Pro používání internetového bankovnictví ABO-K, zejména pro podpis dávek s příkazy, akceptuje ČNB uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou pečeť (definovány Zákonem č. 297/2016 o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce). Vysvětlení pojmů "uznávaný elektronický podpis" a "uznávaná elektronická pečeť" naleznete v přehledné tabulce viz. odpověď na otázku č. 7.
  Kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, který je uložen na kvalifikovaném prostředku pro vytváření elektronický podpisů, nelze použít pro přístup do ABO-K.
   

B. Dávky s příkazy v ABO-K

 1. Jak vložím externí dávku do ABO-K?
  Vložení externí dávky je umožněno pouze uživatelům, kteří jsou k tomu oprávněni. Toto oprávnění si zajistíte prostřednictvím Uživatelského oprávnění. V ABO-K v menu Dávky/ Přehled dávek naleznete v pravém horním rohu obrazovky tlačítko "Vložení externí dávky".
  Po stisku tlačítka se otevře stránka, na níž jsou pole pro vložení datového souboru s příkazy (Soubor s dávkou) a souboru s podpisem/pečetí. Soubor s elektronickým podpisem/pečetí musí být vytvořen k tomuto účelu určenou aplikací/programem.
 2. Jaký je rozdíl mezi datem dávky a datem splatnosti příkazů v dávce?
  Datum dávky společně s číslem dávky a kódem klienta slouží pouze k jednoznačné identifikaci dávky a nemá žádný vztah k datům splatnosti příkazů v ní obsažených. Datum dávky a datum splatnosti příkazů se tedy mohou lišit. Datum splatnosti příkazů v dávce může být až 29 kalendářních dnů do budoucnosti od aktuálního data, případně až 7 kalendářních dnů do minulosti.
 3. Kde najdu popis formátu datových souborů s příkazy (externí dávky) vstupujících do internetového bankovnictví ABO-K?
  Popis formátu datových souborů s příkazy naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/ v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K (pdf, 845 kB).
  ABO-K akceptuje pro vstupní soubory formát FS5 - slouží pro zadávání tuzemských příkazů a příkazů k úhradě do zahraničí. Formát FSE (soubor ve formátu XML) je určen pro zadávání SEPA úhrad. Formáty FS2 a FS4 jsou staré formáty a nedoporučujeme je nově implementovat.
 4. Jaké výpisy poskytuje internetové bankovnictví ABO-K?
  ABO-K vytváří dva typy souborů s výpisy - ve formátu PDF a v datovém formátu určeném pro automatizované zpracování. Soubor PDF obsahuje pohyby na jednom účtu. Soubor v datovém formátu obsahuje výpisy všech účtů, které máte zaregistrované v ABO-K.
 5. Jak mohu ověřovat pravost souborů s výpisy?
  Výpisy ve formátu PDF můžete ověřit vizuální kontrolou atributů certifikátu ČNB, který vytváří elektronickou pečeť. Popis kontroly je dostupný v ABO-K, v menu Různé/Návody, dokumenty, bod 2.
  Datové soubory s výpisy určené pro počítačové zpracování musí být z ABO K staženy společně s elektronickou pečetí - je dostupná z menu Výpisy z účtů ve sloupci El.pečeť. Bezprostředně před importem do Vašeho účetního systému musí být pravost souboru s výpisem prověřena k tomu určenou programovou aplikací.
 6. Jak mohu změnit řazení položek na výpisu?
  Položky výpisů ve formátu PDF jsou standardně řazeny podle pořadí účtování jednotlivých položek. Na základě Vaší žádosti zaslané e-mailem na adresu abok@cnb.cz může být nastaveno i jiné řazení položek na výpisu (např. dle data účtování a částky vzestupně a nebo sestupně). 
  Řazení položek v datových souborech s výpisy nelze měnit (je řazeno dle pořadí, ve kterém bylo účtováno). Jejich třídění může zajistit Váš účetní systém při jejich importu.
 7. Z jakého důvodu nám byla odmítnuta dávka?
  Důvod odmítnutí dávky je uveden v protokolu o zpracování dávky. Protokol o zpracování dávky najdete v ABO-K v menu Dávky (stránka Přehled dávek - předání dávky). Kliknutím ve sloupci "Stav" na text "ODMÍTNUTA" můžete protokol zobrazit. 
  Seznam chybových hlášení naleznete na webu ČNB v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník/ v části ABO-K internetové bankovnictví/Dokumenty k ABO-K/ dále na stránce v části Protokol o zpracování dávky.
  Obr. č. 1 – Odmítnutí dávky
  abok_informace_pro_klienty_obr_1
 8. Dávka byla odmítnuta s důvodem „Údaje v úvodním záznamu neodpovídají identifikaci dávky“. Co to znamená?
  Úvodní záznam dávky je první řádek souboru s příkazy. V něm je uveden typ souboru, identifikátor dávky, typ externího identifikátoru, maximální počet chybných příkazů, kdy má být dávka ještě zpracována a zda se jedná o běžný rok nebo dodatky. 
  Identifikátor dávky v úvodním záznamu se skládá z kódu klienta, šestimístného data a čísla dávky. Tyto údaje musí být shodné s údaji uvedenými u dané dávky v ABO-K v seznamu dávek na stránce Přehled dávek – předání dávky.
 9. K čemu slouží Externí identifikátor?
  Externí identifikátor můžete použít pro jednoznačnou identifikaci svých příkazů a zabránit duplicitnímu předání příkazu ke zpracování v účetním systému ČNB. Podrobný popis Externího identifikátoru naleznete v Příloze č. 2 k Podmínkám pro internetové bankovnictví ABO-K (pdf, 845 kB), v informacích u formátu FS5 (kap. Formáty souboru s příkazy).

C. Ostatní dotazy

 1. Dne 24. 4. jsme předali dávku s příkazy se splatností 24. 4. Proč byla část příkazů předaných v dávce odepsána z účtu dne 24. 4. a část příkazů dne 25. 4.?
  Váš účet je účtem státní pokladny (dle § 33 zákona o rozpočtových pravidlech) a je podřízen dle tohoto zákona souhrnnému účtu státní pokladny. Z těchto účtů nelze běžně provádět platby do jiných bank se splatností téhož dne. Příkazy by měly být vždy do ABO-K předány nejméně 1 den před jejich splatností. 
  S datem 24. 4. byly provedeny pouze ty platby, ve kterých jsou oba účty, jak účet plátce, tak účet příjemce, vedeny v ČNB a zároveň jsou oba účty podřazeny pod souhrnný účet státní pokladny. Ostatní platby, které tuto podmínku nesplnily, byly odloženy se splatností na následující účetní den 25. 4. 
  Podrobné informace o Lhůtách pro předání příkazů naleznete na webu ČNB, v Podmínkách ČNB pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku (pdf, 804 kB) a zároveň v Podmínkách ČNB pro používání služby ABO-K internetové bankovnictví (pdf, 376 kB).
 2. Jak získáme výpis z účtu k 31. 12.?
  Pokud není 31. 12. pracovní den, nebo je 31. 12. pracovní den, ale na Vašem účtu nebyl v tento den žádný pohyb, výpis z účtu k 31. 12. se nevytváří. 
  Pokud potřebujete doklad o zůstatku Vašeho účtu k 31. 12., kontaktujte prosím svého správce/správkyni účtu.

D. Kontakty

 1. Kam se mohu obracet v případě dotazů?
  Kontaktní telefonní čísla a e-mailové adresy naleznete na internetové stránce ČNB, v části Platební styk/ Služby pro klienty, ceník/ v části ABO-K internetové bankovnictví/Kontakty.

Aktualizováno: 20. 3. 2020

Zpět na seznam