Informace o zasílání dokumentů do ČNB v elektronické podobě

Česká národní banka umožňuje svým klientům – právnickým osobám, kterým vede účet, zasílat vybrané tiskopisy a dokumenty související s vedením účtu a poskytováním platebních služeb prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem.

Tiskopisy ČNB zasílané elektronicky

Vzory tiskopisů využívaných klienty v souvislosti s vedením účtů v ČNB naleznete na stránce Tiskopisy. Tiskopisy, které je možné odeslat elektronicky, mají ve spodní části dokumentu (v části „podpisy za klienta“) rozbalovací menu s volbou „vlastnoruční podpis/elektronický podpis“.

Elektronicky zasílaný tiskopis musí být vždy podepsán uznávaným elektronickým podpisem osoby, která je oprávněna v dané věci jednat za klienta.

Certifikát, který bude tato osoba používat pro elektronické podepisování, musí předat do ČNB na vlastnoručně podepsaném tiskopisu Stanovení certifikátu pro elektronický podpis (pdf, 147 kB).

Ostatní dokumenty zasílané elektronicky

Dokumenty, které má klient v listinné podobě originálu nebo ověřené kopie (např. jmenovací dekret ministra, zřizovací listina právnické osoby apod.), může do ČNB odeslat elektronicky za předpokladu, že tyto dokumenty budou převedeny autorizovanou konverzí z listinné podoby do podoby elektronické.

Zaslání dokumentů do ČNB

Dokument  zašlete do datové schránky ČNB 8tgaiej nebo e-mailem na adresu podatelny ČNB podatelna@cnb.cz.

Za účelem urychlení předání dokumentů příslušnému provoznímu útvaru ČNB uveďte do předmětu datové nebo e-mailové zprávy označení provozního útvaru, kde máte veden účet (označení naleznete níže v tabulce), a název dokumentu (např. CNBPRAHA Žádost o poskytnutí debetní karty).   

Provozní útvar Označení do předmětu zprávy
Praha CNBPRAHA
Brno CNBBRNO
Ostrava CNBOSTRAVA
Hradec Králové CNBHK
České Budějovice CNBCB
Plzeň CNBPLZEN
Ústí n/Labem CNBUSTI