Podíl předložitelů na celkovém počtu padělků v roce 2020

pad_predl_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2021. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.