Podíl předložitelů na celkovém počtu padělků v roce 2018

pad_predl_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2018. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.