Podíl předložitelů na celkovém počtu padělků v roce 2023

pad_predl_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2024. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.