Počty zadržených padělků v letech 2010 – 2020

pad_celkem_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2021. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.