Počty zadržených padělků v letech 2010 – 2019

pad_celkem_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2020. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.