Počty zadržených padělků v letech 2012 – 2022

pad_celkem_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2023. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.