Počty zadržených padělků v letech 2014–2023

pad_celkem_grafStatistika je platná ke dni 31. 1. 2024. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.