Počty padělků zadržených v oběhu policií v letech 2012 – 2021

pad_zad_pol_graf

Statistika je platná ke dni 31. 1. 2022. Údaje za jednotlivé roky jsou aktualizované o počty padělků, doručené České národní bance po uzávěrce statistik daného roku.