Zadržené padělky v roce 2019

Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2019 (čtvrtletně)
  Padělky bankovek Padělky mincí Pozměněné
bankovky a mince
Celkem Napodobeniny
bankovek a mincí
CZK EURO USD OST CZK EURO OST CZK EURO USD OST
1. čtvrtletí 156 142 17 28 2 8 0 7 0 0 0 360 42
2. čtvrtletí                          
3. čtvrtletí                          
4. čtvrtletí                          
Celkem 156 142 17 28 2 8 0 7 0 0 0 360 42
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2018 (čtvrtletně)
  Padělky bankovek Padělky mincí Pozměněné
bankovky a mince
Celkem Napodobeniny
bankovek a mincí
CZK EURO USD OST CZK EURO OST CZK EURO USD OST
1. čtvrtletí 253 181 11 20 2 9 0 2 1 0 0 479 31
2. čtvrtletí 392 184 76 27 5 13 0 6 0 0 0 703 15973
3. čtvrtletí 182 122 28 -8 1 9 0 5 0 0 0 339 70
4. čtvrtletí  157  285  109  9 0 9  8 6  4  2  1 590  74
Celkem 984 772 224 48 8 40 8 19 5 2 1 2111 16148
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2019 (nárůstem)
  Padělky bankovek Padělky mincí Pozměněné
bankovky a mince
Celkem Napodobeniny
bankovek a mincí
CZK EURO USD OST CZK EURO OST CZK EURO USD OST
1. čtvrtletí 156 142 17 28 2 8 0 7 0 0 0 360 42
2. čtvrtletí                          
3. čtvrtletí                          
4. čtvrtletí                          
Padělaná a pozměněná platidla a napodobeniny v roce 2018 (nárůstem)
  Padělky bankovek Padělky mincí Pozměněné
bankovky a mince
Celkem Napodobeniny
bankovek a mincí
CZK EURO USD OST CZK EURO OST CZK EURO USD OST
1. čtvrtletí 253 181 11 20 2 9 0 2 1 0 0 479 31
2. čtvrtletí 645 365 87 47 7 22 0 8 1 0 0 1182 16004
3. čtvrtletí 827 487 115 39 8 31 0 13 1 0 0 1521 16074
4. čtvrtletí  984 772 224 48 8 40  8  19  5  2  1 2111  16148