Ukončení platnosti bankovek vzoru 1993

Dne 2. ledna 2007 byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška České národní banky č. 2/2007 Sb., kterou se dnem 31. ledna 2007 ukončuje platnost bankovek 50 Kč, 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč vzoru 1993. Bankovky vzoru 1993 uvedených hodnot se od později vydaných vzorů liší zejména tím, že na lícní straně mají letopočet 1993 a na rubové straně v dolní části kuponu s vodoznakem není vytištěno grafické logo (viz vyobrazení bankovek).

Neplatné bankovky vyměňují v době od 1. února 2007 do 31. ledna 2010 všechny banky a od 1. února 2010 pouze Česká národní banka.

Vyobrazení všech bankovek, kterým končí platnost k 31.1.2007