Oznámení o nevyměnitelnosti mincí České národní banky

Předloží-li fyzická nebo právnická osoba v bance provádějící pokladní operace nebo v České národní bance mince, jejichž povrch je opatřen čtverečných vzorem jako na obr. č. 1 nebo obdélníkovým vzorem jako na obr. č. 2 (reliéf přitom může být deformován nebo zcela ztracen) k výměně, budou jí v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, v platném znění zadrženy bez náhrady jako nestandardně poškozené mince podle § 2 odst. 5 písm. c) bod 4 tohoto zákona.. O zadržení vystaví banka provádějící pokladní operace nebo Česká národní banka potvrzení. Banky provádějící pokladní operace zasílají zadržené mince k posouzení České národní bance.

Česká národní banka za předložené mince náhradu neposkytuje, protože jde o způsob, kterým Česká národní banka znehodnocuje mince vyřazené z peněžního oběhu; takto znehodnocené mince se nemohou regulérní cestou do peněžního oběhu vrátit. Podobně jako Česká národní banka znehodnocuje vadné a nadbytečné mince vzniklé při výrobě nových mincí Česká mincovna.
Takto označené mince byly České národní bance nebo jinému subjektu pověřenému jejich výrobou nebo správou odcizeny nebo použity jiným, než dohodnutým způsobem, případně se někdo z jakéhokoliv důvodu pokusil napodobit způsob znehodnocování mincí prováděný Českou národní bankou nebo Českou mincovnou.

 

OBR. č. 1

Ozn_o_nevym_minci_CNB_1

 

OBR. č. 2

Ozn_o_nevym_minci_CNB_2