Oznámení o nevyměnitelnosti označených mincí České národní banky

Předloží-li fyzická nebo právnická osoba v bance provádějící pokladní operace nebo v České národní bance mince, jejichž povrch je opatřen čtverečných vzorem jako na obr. č. 1 nebo obdélníkovým vzorem jako na obr. č. 2 (reliéf přitom může být deformován nebo zcela ztracen) nebo slovem SPECIMEN nebo písemenem S nebo slovy AUTORSKÝ ODRAŽEK nebo písmenem A jako na obr. č. 3 k výměně, budou jí v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, v platném znění zadrženy bez náhrady jako nestandardně poškozené mince podle § 2 odst. 5 písm. c) bod 4 tohoto zákona. O zadržení vystaví banka provádějící pokladní operace nebo Česká národní banka potvrzení. Banky provádějící pokladní operace zasílají zadržené mince k posouzení České národní bance.

obr. č. 1

Ozn_o_nevym_minci_CNB_1

 

obr. č. 2

Ozn_o_nevym_minci_CNB_2

 

obr. č. 3

Ozn_o_nevym_minci_CNB_3