Informace ke zpracování mincí

Při ručním zpracování mincí předpokládá vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí (dále jen "vyhláška"), v § 4 odst. 1 písm. a) využití pomůcek usnadňujících identifikaci přítomnosti ochranných prvků tuzemských mincí pro ověření počtu, pravosti a platnosti tuzemských mincí. Tyto pomůcky jsou příkladmo definovány v § 4 odst. 2 vyhlášky. Pro ruční zpracování tuzemských mincí jsou pomůckami ve smyslu § 4 odst. 2 obecně všechny přístroje, které slouží k ověření počtu či pravosti mincí. Při posouzení vhodnosti tuzemských mincí pro další oběh v rámci ručního zpracování ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky postačí posouzení rubu či líce tuzemských mincí.

Při dohledu nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí, bude Česká národní banka posuzovat soulad zpracování mincí se standardy zpracování u ručního i strojového zpracování stejně, tj. v obou případech může být nejvýše 10% tuzemských mincí nevhodných pro další oběh posouzeno, resp. vyhodnoceno jako mince pro další oběh vhodné. Dále, vyhláška v § 4 odst. 1 písm. c) umožňuje při ručním zpracování vytřídit jako nevhodné pro další oběh i tuzemské mince opotřebované a poškozené pod stanovenou míru, pokud bylo opotřebení nebo poškození možné identifikovat pouhým okem. U ručně zpracovaných mincí proto může počet mincí vhodných pro další oběh posouzených jako nevhodné pro další oběh přesáhnout hranici 10%.