Pamětní stříbrná mince 2000 Kč se zlatou vložkou k roku 2000

V rámci mimořádných emisí České národní banky ke konci druhého a počátku třetího tisíciletí bylo usnesením bankovní rady ČNB schváleno vydání pamětní stříbrné 2000 Kč mince se zlatou vložkou, tzv. inlejí, k roku 2000. Tato mince nahradí pro rok 2000 emisi zlatých pamětních mincí, k níž se v pozměněné podobě ČNB vrátí opět v roce 2001.

psm_rok2000_2_rok2000_rok2000l

psm_rok2000_2_rok2000_rok2000r

  Celostátní neomezená anonymní soutěž na umělecké návrhy byla vyhlášena v březnu 1999 s uzávěrkou dne 26. dubna 1999. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

        Vyhlášená soutěž byla z několika hledisek mimořádná. Poprvé měl být v soutěži získán návrh na minci s asymetricky umístěnou zlatou vložkou, na níž bude technologií holografické ražby ztvárněn velký státní znak. Stříbrná mince s vložkou bude složena ze dvou částí. Základní část bude tvořit stříbrná mince o ryzosti stříbra 999 a průměru 40 mm, do které bude pouze na lícní straně vložena zlatá inlej o ryzosti zlata 9999 a průměru 16 mm.     

        Do soutěže bylo předloženo 26 podání, což představuje 26 návrhů lícních a 27 návrhů rubových stran. Komise předložené návrhy vyhodnotila již 27.dubna a konstatovala, že přes značně omezené časové možnosti k přípravě návrhů byla předložená podání na velmi dobré úrovni. V I. kole Komise vyřadila 18 podání, která sice nevykazovala uměleckořemeslné nedostatky, ale zcela nepostihla tématický záměr. Do II. kola postoupilo 5 podání, ale jejich obsahové zašifrování bránilo v postupu do dalšího kola. Pro III. kolo byly vybrány 3 návrhy, které svým obsahem nejlépe vyhovovaly záměrům soutěže. Kolem jejich hodnocení se rozvinula bohatá a lehce kontraverzní diskuse. Do názorů hodnotících výtvarné stránky se mísily problémy technologické. Nakonec Komise vybrala dva návrhy, jejichž autoři, akad. sochařka Daniela Kartáková a pan Otakar Dušek, byli vyzváni k účasti v užší soutěži.

        Upravené návrhy Komise posoudila 17. května 1999. Po kratší diskusi, v níž se všichni členové vyjádřili k oběma návrhům, se Komise usnesla vybrat pro realizaci návrh studenta 2. ročníku Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze p. Duška pro jeho soudobost, čitelnost a jednoduchost.

        Po schválení vítězného návrhu bankovní radou ČNB přistoupila Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince tak, aby se její emise mohla uskutečnit ještě před koncem letošního roku.

Realizace mince