PSM k 750. výročí založení Českých Budějovic – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,2 MB)

PSM k 750. výročí založení Českých Budějovic – technická příprava platidla

Česká národní banka vyhlásila v listopadu 2013 soutěž na pamětní stříbrnou minci k 750. výročí založení Českých Budějovic králem Přemyslem Otakarem II. Soutěže se zúčastnilo 14 výtvarníků, kteří předložili celkem 24 soutěžních modelů. Vyhodnocení soutěže uskutečnila dne 10. prosince 2014 Komise pro posuzování návrhů na české peníze za přítomnosti odborného poradce Ing. Aleše Krejčů z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila 12 sádrových, u kterých zobrazené motivy přímo nesouvisely se vznikem Českých Budějovic, případně pro výtvarné nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole byly oceněny čtyři návrhy základní odměnou a tři návrhy odměnu zvýšenou. Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, jejichž autoři výtvarně i tematicky nejlépe zachytili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů pro monumentálně působící centrální kompozici s pečetí Přemysla Otakara II. a zemskými znaky a výstižně zpracovaný historický půdorys Českých Budějovic se znakem lokátora. Druhou cenu získal další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za věrohodné zobrazení půdorysu města se středověkým základem. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Martina Daška za jednotu lícní a rubové strany a střízlivé výtvarné řešení. Návrh akademického malíře Vladimíra Pavlici získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. ledna 2014 potvrdila rozhodnutí odborné komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Emise mince je naplánována na 4. března 2015.