Zlatá mince Znojmo - rotunda - užší soutěž

Na umělecké návrhy pamětní zlaté 200 Kč mince 10 století architektury - románský sloh - rotunda Znojmo byla v březnu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 26. května 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK, odborného časopisu Asociace umělců medailérů a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Předložené návrhy vyhodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 7. června 2000 v České národní bance v Praze. Do soutěže bylo předloženo 30 podání což představuje 31 návrhů aversů a 34 návrhů reversů. Komise ocenila pozoruhodný zájem výtvarníků o tuto tematiku, ale současně konstatovala značná pochybení v řešení heraldiky. V I. kole bylo vyřazeno 23 podání pro nepozornost autorů při čtení podmínek (záměna velkého státního znaku za předepsané zemské znaky) nebo neznalost autorů v umístění zemských znaků (lev musí být uprostřed na čestném místě a orlice nesmí centrálně otáčet hlavu). Taktéž někteří autoři nenalezli správnou míru mezi jednotlivými výtvarnými a tematickými komponenty. Do II. kola postoupily 4 návrhy, u kterých autoři dokázali kompozičně propojit architektonické detaily s freskovou výzdobou rotundy. Do III. kola byly vybrány tři návrhy. Protože Komise nenalezla jednomyslné hodnocení jednotlivých podání a neudělila žádnou cenu, autorům všech tří návrhů (akad. sochaři Jiří Harcuba, Ladislav Kolář, Ladislav Kozák) byla nabídnuta účast v užší soutěži.

Zpracovala: sekce peněžní, 19.6.2000