PSM První automobil v Mladé boleslavi - technická příprava platidla

Podminky soutěže

PSM ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi – technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné 200 Kč ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi byla vyhlášena celostátní neomezena anonymní soutěž v březnu 2004 s uzávěrkou 18. června 2004. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Do soutěže na pamětní stříbrnou minci bylo předloženo 37 návrhů, z toho čtyři s alternativní lícní a jeden s alternativní rubovou stranou. Hodnocení proběhlo 29. června 2004. Odborným poradcem byl Dipl. ing. Dr. Karel Zeithammer z Národního technického muzea. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila jednotlivá podání v rámci tří soutěžních kol. V I. kole byly pro nedostatky v technickém a výtvarném řešení, popř. i menší výstižnost tématu vyřazeno 22 návrhů. Ve II. kole získalo odměnu 10 návrhů, které byly výtvarně i technicky na vyšší úrovni a tematicky výstižnější. Do III. kola postoupilo pět návrhů, které byly komisí posouzeny jako výtvarně nejzdařilejší a nejvýstižnější co do podoby automobilu i vystižení dobové atmosféry. Komise konstatovala, že výtvarně byly všechny tyto návrhy v podstatě na stejné úrovni. Rozhodující pro udělení cen byla vyváženost výtvarného i technického pojetí obou stran návrhu. Podle tohoto kriteria komise udělila dvěma návrhům mimořádné odměny. Dva návrhy získaly sníženou druhou cenu. Návrh pana Luboše Charváta komise ocenila za nápadité a nekonvenční výtvarné a kompoziční pojetí, které se zcela vymykalo jinak velmi podobným ostatním návrhům s tím, že méně výrazné je vystižení doby. Návrh pana Miroslava Schovance získal cenu za elegantní pojetí kompozice a perfektní modelaci obou stran; odborný poradce však konstatoval drobné nedostatky v technických detailech automobilu. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vyváženost aversu a reversu a perfektní vystižení významné technické památky i ducha doby, ve které automobil vznikl. Návrh měl dvě varianty aversu, pro první cenu z nich komise vybrala variantu s logem továrny Laurin a Klement. Odborný poradce tento závěr plně podpořil.

Na základě schválení návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá ve druhém čtvrtletí roku 2005.

 

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 16.7.2004