Ukončení platnosti 10 a 20haléřových mincí

Podle vyhlášky České národní banky č. 79/2003 Sb. skončila 31. říjnem 2003 platnost mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů.

Neplatné 10 a 20haléřové mince bylo možné vyměňovat v komerčních bankách provádějících pokladní službu, nejpozději však do konce října 2004. Do konce října 2009 pak výměnu neplatných mincí zajišťovaly zastoupení České národní banky v sedmi městech ČR.

V současné době už nelze neplatné mince v hodnotě 10 a 20 haléřů měnit.