Ukončení platnosti drobných mincí po 10 a 20 h

Jan Frait, vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB & Tomáš Hládek, ředitel sekce peněžní a platebního styku
Tisková konference - ČNB Praha, 26. září 2003

Shrnutí vývoje

 • V roce 2001 ukončena výroba mincí po 20 h, došlo k částečnému zvýšení poptávky po mincích po 10 h
 • V září 2002 diskuse ohledně zrušení platnosti obou mincí s představiteli obchodních sítí a svazů, MF a MPO
 • V říjnu 2002 bankovní rada ČNB rozhodla o ukončení platnosti mincí po 10 a 20 h
 • Na TK v prosinci 2002 informace o záměru ukončit platnost mincí po 10 a 20 h nejpozději ke konci roku 2003
 • Vyhláškou ČNB č. 79/2003 Sb. stanoveno ukončení platnosti mincí s nominální hodnotou 10 haléřů a 20 haléřů vzoru 1993 ke dni 31. října 2003

Důvody pro zrušení platnosti

 • Drobné mince neplní funkci oběživa, staly se platidlem na jedno použití
 • Výrobní cena drobných mincí je vyšší než jejich nominální hodnota
 • Vysoké náklady na manipulaci a přepravu
 • Počítání prodlužuje "přepážkové" čekací doby
 • Zachování v oběhu by zkomplikovalo budoucí přechod na euro

Počet mincí na 1 obyvatele
k 17. září 2003 v kusech

Počet mincí na 1 obyvatele k 17. září 2003 v kusech

Vývoj množství kusů mincí v oběhu
Vývoj množství kusů mincí v oběhu

Emise mincí po 10h pokračuje
Množství mincí v oběhu v kusech

Emise mincí po 20h již negativní
12-ti měsíční emise mincí v kusech

Pokles emise mincí po 50h
12-ti měsíční emise mincí v kusech

Výměna mincí

 • Mince vyměňují v době od 1. listopadu 2003 do 31. října 2004 všechny banky provádějící pokladní operace, od 1. listopadu 2004 do 31. října 2009 pouze ČNB.
 • Částka předložená k výměně v hotovosti vyjádřená v haléřích musí být dělitelná číslem 50 beze zbytku. Mince, které takovou částku přesahují, se nevyměňují. Při uložení mincí na účet je částka připsána v plné výši.
 • Občané i podnikatelé mají možnost se zbavit mincí po 10 h a 20 h bez poplatků, avšak pouze při splnění určitých podmínek.

  V době platnosti mincí po 10 h a 20 h:

  1. Při platbách v obchodech, na poště apod. (viz vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb.).
  2. Při vkladech na účty bank nebo výměnou v bankách za podmínek určených bankami.
  3. Výměnou v pobočkách ČNB za předpokladu, že mince budou ČNB předloženy roztříděné podle nominálních hodnot a uloženy v obalech v souladu s vyhláškou č. 37/1994 Sb. (již od 1.10.2003).

  V době po ukončení platnosti mincí po 10 h a 20 h (do skončení lhůty pro výměnu):

  1. Výměnou v bankách provádějících pokladní operace za předpokladu, že mince budou bance předloženy roztříděné podle nominálních hodnot a v případě většího množství vložené po 100 kusech do sáčků nebo po 50 kusech do svitků (roliček) - viz § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 1 vyhlášky ČNB.
  2. Výměnou v pobočkách ČNB za stejných podmínek jako v bankách (rozdíl je jen ve lhůtě stanovené pro výměnu - v bankách 1 rok, v ČNB 6 let).

Sběr a likvidace mincí

 • V průběhu posledního čtvrtletí roku 2003 bude nutno zajistit stažení mincí z oběhu a jejich zničení.
 • ČNB zřídí na základě výběrového řízení zvláštní režimové pracoviště pro demonetizaci mincí na období říjen 2003 až únor 2004.
 • Po kontrole zásilek budou mince znehodnoceny a dále s nimi nakládáno jako s hliníkovým šrotem.
 • Provozovatel pracoviště se zavázal hliník odkoupit. Cena byla klíčovým, i když ne jediným, kriteriem výběrového řízení.
 • Součet objemů kovu všech mincí v hodnotě 10 haléřů a 20 haléřů v oběhu představuje celkem 110 000 litrů a hmotnost 822 tun.
 • Pokud by byly uloženy standardním způsobem v kontejnerech používaných ČNB, bylo by k uložení mincí zapotřebí celkem 12 500 těchto kontejnerů (7 000 pro mince 10 haléřů a 5 500 pro mince 20 haléřů).
 • ČNB předpokládá, že se z oběhu vrátí mezi 1/4 (3 000 kontejnerů, 200 tun a 27 000 litrů) až 1/3 (4 200 kontejnerů, 274 tun a 37 000 litrů).

Dopad do cenové hladiny

 • Původní předpoklad: pokud budou všechny ceny zaokrouhleny na 50 hal. směrem nahoru a zaokrouhlování se bude týkat všech jednotkových cen do 150 Kč - nárůst cenové hladiny o cca 0,5 %.
 • Nejvíce by se zvýšení cen dotklo položek s nízkými cenami, průměrná cena položek do 50 Kč by vzrostla až o 1,2 %.
 • Zaokrouhlování souhrnných částek nákupů je možné a bude pravděpodobně praktikováno, dopad do cenové hladiny tak bude nižší.

Zaokrouhlování

 • Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
 • V pasáži, kterou se mění znění § 3 písmeno c) zákona se doplňuje text: "při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti se celková částka zaokrouhluje vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu".
 • Částky končící na 1 až 24 haléře budou zaokrouhleny směrem dolů na celou korunu, částky končící na 25-49 haléřů směrem nahoru na 50 haléřů a částky končící na 51 až 74 haléře směrem dolů na 50 haléřů, částky končící na 75 až 99 haléřů směrem nahoru na celou korunu.