Racionalizace soustavy drobných mincí v České Republice

Tomáš Hládek, ředitel sekce peněžní a platebního styku

ČNB Praha, 9. prosince 2002 - tisková konference

Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance ve znění zákona č. 422/2000 Sb § 2

(2) V souladu se svým hlavním cílem ČNB

 1. určuje měnovou politiku
 2. vydává bankovky a mince,
 3. řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji

Oběh peněz

 1. Emisní činnost
  1. Plánování potřeby oběživa
  2. Uzavírání smluv s výrobci peněz
  3. Dozor při výrobě oběživa a při ničení vadné produkce
  4. Kvalitativní a kvantitativní přejímka oběživa z výroby
  5. Distribuce oběživa pobočkám
  6. Emise peněz
   • výdej hotovostí obchodním bankám
   • stahování postradatelných hotovostí z oběhu
   • stahování poškozených peněz a již neplatných peněz
  7. Zpracování oběživa
   • třídění a ničení neupotřebitelných peněz
  8. Úschova peněz
 2. Ochrana měny
  1. Výzkumná a vývojová činnost
   • výběr nových ochranných prvků
   • výběr techniky na zpracování peněz
  2. Evidence padělků a předávání dat policii
  3. Vypracování odborných vyjádření pro orgány činné v trestním řízení
  4. Výměna vzorů peněz se zahraničním
  5. Vypracování podkladů pro informační systémy o platných zahraničních platidlech

Počty vydaných bankovek (měsíčně 2002)

Počty a objemy bezhotovostních mezibankovních převodů (1993-2002)

Vývoj množství bankovek v oběhu v kusech v období (1993 - 2002)

Vývoj množství kusů mincí v oběhu v jednotlivých měsících od prosince 1993 do srpna 2002

Bankovky na 1 obyvatele k I/2002 v kusech

Mince na 1 obyvatele k I/2002 v kusech

Podíly mincí na emisi

Náklady na výrobu 1 bankovky v Kč

Náklady na výrobu 1 mince v Kč

Drobné mince neobíhají

Podíl mincí 10h vracených v roce 2001 do ČNB z celkového množství této hodnoty v oběhu

Zrušení platnosti mincí 10 a 20 hal. v roce 2003

 • platnost drobných mincí bude ukončena vyhláškou ČNB - její znění bude velmi prosté
 • následně bude nutné postupovat v souladu s platnou vyhláškou č. 37/1994 Sb., kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za celé a poškozené bankovky a mince

Podmínky pro bezplatnou výměnu mincí

v době platnosti mincí:

 • stanoví vyhláška 37/1994 Sb.; "právnické i fyzické osoby přijímají mince do 10 ks téže nominální hodnoty"
 • při vkladech na účty - mince roztříděné a nepřekročí množství stanovené v ceníku té které banky (většinou 50-100ks; souvisí s textem §4, odst.2 a 3 vyhlášky)
 • v ČNB - roztříděné do 500 ks


po době ukončení platnosti:

 • opět mince roztříděné podle nominále, vložené do sáčku po 100 ks, nebo do svitků (roliček) po 50ks - po dobu 1 roku
 • v ČNB - obdobně, liší se jen lhůta - 5 let
 • Ve všech ostatních případech bude pravděpodobně ze strany bank zpoplatněno (včetně vkladu na účty…)