Oldřich Kulhánek

kulhanek

Autorem výtvarných návrhů celé řady bankovek je akademický malíř a grafik Oldřich Kulhánek. Narodil se 26. února 1940 v Praze. V letech 1958 – 1964 studoval speciální ateliér grafiky a knižní ilustrace u prof. Karla Svolinského na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Po absolvování se zpočátku věnoval tvorbě leptů, od 80. let se zaměřuje více na litografii a volnou kresbu.

Oldřich Kulhánek patří k našim předním grafikům a ilustrátorům. Za téměř 30 let své výtvarné činnosti měl řadu samostatných výstav, převážně však v zahraničí: v Německu, Holandsku, Belgii, Francii, Rakousku, USA a Kanadě. Zúčastnil se i mnoha společných výstav, opět převážně v cizině. Kromě již uvedených zemí vystavoval své práce také ve Švýcarsku, Itálii, Lucembursku, Polsku a Jugoslávii. Jeho díla jsou součástí veřejných sbírek pražské Národní galerie, Jihočeské galerie na Hluboké, Bibliotheque Royale v Bruselu, Centre Georges Pompidou v Paříži, Wallraf-Richartz Muzeum v Kolíně nad Rýnem, Kupferstichkabinett v Drážďanech, Albertina ve Vídni, Stedelijk Museum v Amsterodamu, The Library of Congress ve Washingtonu a více než deseti dalších galérií a muzeí u nás i ve světě. Je držitelem celé řady mezinárodních ocenění, zejména za grafiku. Již v roce 1967 získal ve Vídni na Europahausu II. cenu, o dva roky později na II. Pražském salónu I. cenu, na 3. mezinárodním výstavním bienále portrétů v Jugoslávii v r. 1987 velký diplom. V roce 1991 obdržel I. cenu na bienále v japonské Wahayamě. Skutečnost, že Oldřich Kulhánek byl až dosud mnohem známější osobností výtvarné kultury za hranicemi než u nás doma, do značné míry ovlivnily – mírně řečeno – jisté neshody v jeho názorech a názorech předlistopadové vládnoucí garnitury. Nepřízeň tehdejších mocných také způsobila, že první knihu ilustroval O. Kulhánek až ve svých čtyřiceti letech. Jeho knižní ilustrace však záhy došly mezinárodního uznání – za Knihu o Faustovi dostal v r. 1982 v Lipsku stříbrnou medaili IBBA.

V oblasti tvorby bankovek není Oldřich Kulhánek žádným nováčkem. V roce 1971 získal jeho návrh v soutěži na 10 Kčs bankovku s tématem Mistra Pavla z Levoče 1. cenu. Návrh s vyobrazením sochy apoštola Jakuba z levočského oltáře však nenalezl milost v očích těch, kteří tehdy rozhodovali o realizaci. Zdálo se jim, že pro bankovku není tento motiv vhodný, protože je "příliš náboženský". Dnes už naštěstí platí jiná kritéria. Podle vyjádření expertů z řad našich předních výtvarníků i odborníků z oboru polygrafie tato kritéria nejlépe splňují právě návrhy Oldřicha Kulhánka. Věříme – a všechno tomu nasvědčuje – že nové bankovky podle jeho návrhů budou patřit k tomu nejlepšímu, co se u nás v této oblasti vytvořilo.