Ochranné prvky 5000 Kč vzor 1999

| 100 Kč | 200 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč |

 

5000_ochranne_prvky_1999

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 5000 Kč vzor 1999.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

5000_1_vodoznak_1999

  průhled z líce                   průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét T. G. Masaryka, vyobrazeného na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

5000_2_prouzek_1999

  průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje v šesti intervalech na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem 5000 Kč.


 

3. Barevná vlákna

5000_3_vlakna_1999

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

5000_4_soutisk_cr_1999

   líc                      rub                  průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".


 

5. Skrytý obrazec

5000_5_skryty_obrazec_1999

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho vždy číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

6. Proměnlivá barva

5000_6_promenliva_barva_1999

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Šestiúhelník s hlavou českého lva vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

7. Iridiscentní pruh

5000_7_iridiscent_1999

přímý pohled            při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je rovný a jednobarevný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý zlatý nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (tj. jako světlé) vyznačené číslice 5000. Při sklopení bankovky se tyto číslice jeví proti lesklému pruhu jako tmavé.


 

8. Mikrotext

5000_8_microtext_lic_1999    5000_8_microtext_rub_1999

             líc                                             rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Na lícní straně tvoří konturu velkého hodnotového čísla, vnitřní šrafuru paprsků pod šestiúhelníkem se lví hlavou a pruhu základní barvy vybíhajícího od portrétu do pravého bílého okraje mikrotext číselně označující hodnotu bankovky. Šrafuru dvoubarevné stuhy tvoří mikrotext ve formě iniciál „TGM“ a její konturu v pravé části mikrotext ve formě zkratky „ČNB“. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky a v obou spodních rozích mikrotext PRAHA.