Ochranné prvky 500 Kč vzor 1997 a 1995

| 100 Kč | 200 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 

500_ochranne_prvky_1997

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 500 Kč vzor 1997.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva - bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  7. Iridiscentní pruh - bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

500_1_vodoznak_1997

  průhled z líce                   průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Boženy Němcové, vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

500_2_prouzek_1997

   průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje na povrch v šesti intervalech. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem 500 Kč.


 

3. Barevná vlákna

500_3_vlakna_1997

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

500_4_soutisk_cr_1997

    líc                       rub                 průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová. Tvoří ji písmeno "C", ve kterém je vloženo písmeno "S" u vzoru 1995 nebo obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“ u vzoru 1997.


 

5. Skrytý obrazec

500_5_skryty_obrazec_1997

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu nad ramenem portrétu.


 

6. Proměnlivá barva

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


 

7. Iridiscentní pruh

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


 

8. Mikrotext

500_8_microtext_lic_1997   500_8_microtext_rub_1997

                         líc                                                           rub

Je vytištěn tiskem z plochy. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky, na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. V políčku vlevo od státního znaku směrem k portrétu jsou pak mikrotextové iniciály spisovatelky „BN“.