Nástroje měnové politiky

Hlavním nástrojem měnové politiky ČNB jsou úrokové sazby. O jejich nastavení rozhoduje bankovní rada na svých pravidelných jednáních. Neprodleně po skončení každého jednání jsou sazby na další období vyhlášeny na webu ČNB. Nastavení sazeb centrální banky se promítá do tržních úrokových sazeb a ekonomických veličin, jakými jsou například měnový kurz, výdaje na spotřebu a investice, úspory, objem výroby, ceny zboží a služeb či ceny aktiv. Různé setrvačnosti na trzích způsobují, že maximálního účinku změny sazeb na inflaci je dosaženo s delším než ročním zpožděním. Tímto způsobem zvýšení sazeb inflaci snižuje a naopak snížení sazeb inflaci zvyšuje.

Dvoutýdenní repo sazba

Klíčovou úrokovou sazbou ČNB je dvoutýdenní (2T) repo sazba. Tu centrální banka používá jako limitní úrokovou sazbu pro své repo operace, jimiž ovlivňuje krátkodobé tržní úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že v české ekonomice je z historických důvodů dlouhodobě přebytek likvidity, ČNB ji při repo operacích stahuje a bankám jako kolaterál poskytuje cenné papíry. Při sjednání obchodu obě strany uzavírají dohodu o zpětném nákupu, což znamená, že po uplynutí doby splatnosti ČNB vrátí věřitelské bance zapůjčenou jistinu zvýšenou o dohodnutý úrok a věřitelská banka vrátí zpět poskytnutý kolaterál.

Repo operace provádí ČNB obvykle třikrát týdně formou tendrů s variabilní sazbou. Vyhlášená 2T repo sazba slouží jako maximální sazba, za kterou mohou být banky v tendru uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádávány podle americké aukční procedury, v níž ČNB přijímá přednostně nabídky požadující nejnižší úrokovou sazbu, a to až do výše predikovaného přebytku likvidity na daný den. Základní doba trvání těchto operací je 14 dní.  

Lombardní a diskontní sazba

Vedle repo sazby vyhlašuje ČNB také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Za lombardní sazbu si komerční banky mohou přes noc likviditu od ČNB půjčit oproti poskytnuté zástavě v rámci zápůjční facility. Naopak za diskontní sazbu si komerční banky likviditu u centrální banky v depozitní facilitě přes noc ukládají. 

Aktuální měnověpolitické sazby

Název Sazba  Platná od
2T repo sazba 5,25 % 3. 5. 2024
Diskontní sazba 4,25 % 3. 5. 2024
Lombardní sazba 6,25 % 3. 5. 2024

Další nástroje měnové politiky

Vedle úrokových sazeb má měnová politika k dispozici také další nástroje, které však využívá pouze ve specifických situacích, kdy se úrokové sazby dostanou na „efektivní spodní hranici“ a ekonomický vývoj vyžaduje výraznější měnověpolitické uvolnění. V takové situaci se ČNB ocitla v roce 2013, kdy vyhlásila kurzový závazek, který následně trval až do roku 2017 (více o kurzovém závazku).