Kurz ČNB 14.05.2021
Všechny kurzy
EUR - 25,490 CZK
USD - 21,024 CZK
GBP - 29,613 CZK

Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. ...

Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19. do 23. dubna 2021

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. ...

Inflace v dubnu 2021 lehce nad prognózou a nepatrně nad horní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v dubnu 2021

čnBlog – Vysoká zadluženost jako bariéra stabilizační politiky

Jan Frait a Simona Malovaná ve svém blogovém příspěvku diskutují nežádoucí dopady vysoké zadluženosti na spotřebu domácností a příjmovou nerovnost. Zároveň upozorňují, že schopnost měnové politiky stimulovat ekonomiku v takovém prostředí může postupně klesat.

Varování před neoprávněnými poskytovateli spotřebitelského úvěru

ČNB upozorňuje na praktiky, které nejsou v souladu s řádnou nabídkou a poskytováním spotřebitelských úvěrů. Apeluje na spotřebitele, aby před tím, než odešlou jakoukoli finanční částku jako zálohu na poskytnutí spotřebitelského úvěru, si nejprve ověřili v seznamech České národní banky, zda společnost či osoba, která nabízí sjednání úvěru, disponuje příslušným oprávněním. Vyžadování zálohy před poskytnutím nabízené služby není běžnou a obvyklou praxí zprostředkovatelů ani poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.

Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB

Na stránce Finanční trhy byla zveřejněna Čtvrtletní informace o devizových rezervách ČNB s údaji o jejich členění, výnosu, struktuře a měnové kompozici k 31. 3. 2021.

Jaké je být zaměstnancem ČNB?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Přejít na podstránku    Volná pracovní místa

Osobní finance

Proplujte s ČNB světem financí bez nehody

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Přejít na podstránku

Základní sazby ČNB

0,05 %

Diskontní sazba

0,25 %

2T Repo sazba

1,00 %

Lombardní sazba

0,50 %

CCyB
sazba

Inflace

3,1 %

Duben 2021

Aktuální prognóza ČNB

2,7 %

Inflace
2021

2,4 %

Inflace
2022

1,2 %

HDP
2021

4,3 %

HDP
2022

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si

Dočasná změna vstupu do budovy ČNB pro klienty a veřejnost

Pracovišťě pražské pobočky obsluhující klienty a veřejnost je od 25. ledna přemístěno do prostor přístupných ze Senovážné ulice. Na tomto místě bude pražská pobočka dočasně působit zhruba do konce dubna.

Otevírací hodiny pro klienty ČNB a veřejnost:
pondělí až pátek: 7.30–11.30, 12.30–14.00

Více k provozním hodinám pracovišť ČNB