Kurz ČNB 30.07.2021
Všechny kurzy
EUR - 25,500 CZK
USD - 21,445 CZK
GBP - 29,951 CZK

Účast členů bankovní rady ČNB na měnověpolitickém zasedání 5. srpna 2021

Měnověpolitického zasedání bankovní rady České národní banky ve čtvrtek 5. srpna 2021 se zúčastní všech sedm jejích členů.

ČNB uveřejnila vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek za 2. čtvrtletí roku 2021

za oblast poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, poskytování investičních služeb a distribuce pojištění

čnBlog – Rostoucí zadlužení státu, provázanost mezi vládním a finančním sektorem a rizika pro finanční stabilitu

Pandemie COVID-19 a s ní spojená ekonomická omezení si v celém světě vyžádaly výraznou fiskální podporu ze strany vlád zasažených zemí. Přínos provádění expanzivní fiskální politiky v takto hospodářsky nepříznivém období zpochybňuje málokdo, nesporný je však i její nepříznivý dopad do stavu veřejných financí. Proč centrální banky a orgány dohledu pozorně sledují vývoj veřejných financí, vysvětlují Z. Komárková, M. Szabo a J. Frait ze sekce finanční stability ČNB.

Česká národní banka uveřejňuje přístup k hodnocení způsobilosti k řešení krize

S cílem dosažení důvěryhodnosti a proveditelnosti řešení případného selhání instituce, nebo její skupiny, prostřednictvím implementace některého z nástrojů pro řešení krize dle zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, uveřejňuje ČNB svůj přístup k zvyšování způsobilosti k řešení krize institucí, respektive skupin v její působnosti. S ohledem na strukturu českého bankovního sektoru a vzájemný soulad cílů a požadavků Jednotného výboru pro řešení krizí (SRB) a ČNB, se ČNB rozhodla využít očekávání SRB publikované v rámci dokumentu „Expectations for Banks“.

Statistika platebního styku

za rok 2020

Vychází Globální ekonomický výhled 07/2021

Červencové číslo měsíčníku Globální ekonomický výhled přináší pravidelný přehled aktuálního i očekávaného vývoje ve vybraných teritoriích. Tematická část tohoto vydání představuje decentralizované finance (finanční produkty a služby fungující v kyberprostoru na volně přístupných blockchainech) a diskutuje, zda lze z decentralizovaných financí vytvořit smysluplnou globální alternativu k tradičním financím a co by taková cesta obnášela.

Jaké je být zaměstnancem ČNB?

Patříme mezi nejprestižnější zaměstnavatele v České republice – přesvědčte se, že právem. Na nové kariérní stránce ČNB zjistíte, jaký je u nás kolektiv, jaké benefity nabízíme zaměstnancům nebo kde se s námi můžete potkat.

Přejít na podstránku    Volná pracovní místa

Osobní finance

Proplujte s ČNB světem financí bez nehody

ČNB pro veřejnost připravila webový rozcestník věnovaný svým aktivitám na poli finančního a ekonomického vzdělávání. Novinkou je powerpointová prezentace ke stažení pro učitele a jejich žáky na téma Osobní finance.

Přejít na podstránku

Základní sazby ČNB

0,05 %

Diskontní sazba

0,50 %

2T Repo sazba

1,25 %

Lombardní sazba

0,50 %

CCyB
sazba

Inflace

2,8 %

Červen 2021

Aktuální prognóza ČNB

2,7 %

Inflace
2021

2,4 %

Inflace
2022

1,2 %

HDP
2021

4,3 %

HDP
2022

Rizika hypotečního úvěru

  • Neberu si příliš vysoký úvěr?
    Poměr mezi úvěrem a hodnotou zastavené nemovitosti by neměl přesáhnout 90 %.
  • Zvládnu splácet?
    Výše měsíčních splátek všech úvěrů žadatele by neměla být vyšší než 50 % jeho čistého měsíčního příjmu.
  • Nebudu předlužený?
    Riziko nesplacení úvěru hrozí ve zvýšené míře už v případě, kdy celkové zadlužení žadatele o úvěr převýší osminásobek jeho čistého ročního příjmu.

kalkulacka_cervena_20   Spočítejte si

Zlatá vysokohmotnostní mince