Projev guvernéra ČNB při příležitosti slavnostní prezentace emise zlaté mince Mikulov

Jiří Rusnok, guvernér ČNB
Mikulov, 31. května 2022

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,

je mou milou povinností Vás všechny přivítat na mikulovském zámku při příležitosti prezentace zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“. Mince je emitována Českou národní bankou v počtu 13 tisíc kusů a jde v pořadí o třetí minci z cyklu deseti zlatých mincí věnovaných městským památkovým rezervacím.

Ve svém projevu se budu primárně věnovat představení nové zlaté mince. Cesta od soutěže přes výrobu až k její dnešní emisi trvala více než rok a půl. Již v listopadu 2020 jsme vypsali soutěž, resp. ceny za předložení uměleckého návrhu této zlaté mince. Své umělecké návrhy přihlásilo a předložilo 13 výtvarníků. Vyhodnocení návrhů – konkrétně sádrových modelů – provedla 16. února 2021 Komise pro posuzování návrhů na české peníze pod vedením JUDr. Jaroslava Moravce. Na vyhodnocení návrhů se podílela za město Mikulov paní místostarostka města Sylva Chludilová. Finální rozhodnutí pak učinila bankovní rada ČNB v dubnu 2021, kdy potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Mince pak byly raženy v České mincovně v Jablonci nad Nisou, a to celkem 13 tisíc kusů mincí, z toho 4 100 kusů v běžné kvalitě a 8 900 kusů ve špičkové kvalitě. Tyto varianty se liší povrchovou úpravou. Mince špičkové kvality jsou s vysoce leštěným mincovním polem a hladkou hranou mince. Mince v běžné kvalitě mají hranu mince vroubkovanou.

Na výrobu 13 tisíc zlatých mincí bylo spotřebováno cca 200 kilogramů ryzího zlata, což představuje 16 zlatých slitků, chcete-li zlatých cihel (1 slitek má hmotnost cca 12,5 kg). Pro zájemce ještě uvedu několik technických detailů: mince váží 15,55 gramu, má průměr 28 milimetru a síla mince je 1,85 milimetru.

A nyní mi dovolte věnovat se podobě zlaté mince realizované dle návrhu Zbyňka Fojtů. Na lícní straně mince je v levé části zobrazen mikulovský zámek, uprostřed mince je kompozice stylizovaných heraldických zvířat a zemských znaků, tedy nahoře český lev, uprostřed moravská orlice a dole slezská orlice. Vpravo od heraldických zvířat je umístěn svislý nápis Česká republika. Dále pak v pravé části lícní strany mince je zobrazena socha Pomony ze středověké kašny na náměstí. Označení nominální hodnoty mince 5000 Kč se nachází nad českým lvem. Při pravém okraji mince je v opisu text „Městské památkové rezervace“, tj. název cyklu zlatých mincí. Na lícní straně nad zobrazením střechy mikulovského zámku je také umístěna značka výrobce – České mincovny.

Na rubové straně mince je kompozice zobrazení významných architektonických památek, zleva to je Dietrichsteinská hrobka, Horní synagoga a sgrafitový měšťanský dům U Rytířů. U horního okraje je vodorovný text „Město“ a svislý text „Mikulov“. Ročník ražby se nachází nad zobrazením Dietrichsteinské hrobky a konečně iniciály autora mince Zbyňka Fojtů jsou umístěny při pravém okraji rubové strany mince.

Nominální hodnota mince je 5000 Kč, prodejní cena je však vyšší a zohledňuje aktuální cenu zlata a náklady spojené s výrobou mince. Běžný prodej pamětních mincí České národní banky je možný pouze prostřednictvím smluvních partnerů oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem. Hosté dnešní prezentace si však mohou minci zakoupit dnes na místě.

Závěrem rád zdůrazňuji, že v naší československé a české historii byly mince i bankovky realizovány podle návrhů nejlepších sochařů, medailérů a výtvarníků. Věřím, že zlatá mince Mikulov se zařadí mezi naše nejkrásnější pamětní mince, že si získá zájem nejen mezi sběrateli a že v neposlední řadě přispěje k propagaci krásného města Mikulov a jeho městské památkové rezervace.

Děkuji Vám za pozornost.