Pokles ekonomické aktivity v 1. čtvrtletí 2020 v souladu s prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 1. čtvrtletí roku 2020

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o 2 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita snížila o 3,3 %.

Hloubka poklesu české ekonomiky v prvním čtvrtletí letošního roku byla zcela v souladu s prognózou ČNB. Odchylky skutečnosti od prognózy ve vývoji jednotlivých výdajových složek se přitom vzájemně kompenzovaly, přičemž i individuálně byly v kontextu bezprecedentní situace velice mírné. Meziroční růst spotřeby domácností se v důsledku karanténních opatření v souladu s prognózou zastavil. Pokles hrubé tvorby kapitálu byl ve srovnání s prognózou výraznější, přičemž odrážel jak hlubší než očekávaný propad fixních investic, tak i nižší příspěvek změny stavu zásob. Čistý vývoz naopak poklesl méně, než ČNB předpovídala. Přitom se jak vývoz, tak dovoz snížily oproti prognóze méně výrazně. Spotřeba vlády si podle očekávání udržela svižný meziroční růst, když vzrostla ve srovnání s predikcí poněkud výrazněji.  

Zveřejněná data dle očekávání svědčí o výrazně negativních dopadech koronavirové pandemie a s ní souvisejícího poklesu zahraniční poptávky a přijatých vládních karanténních opatření na tuzemskou ekonomiku. V souladu s prognózou dochází k postupnému uvolňování přijatých omezení a obnovování činnosti většiny odvětví české ekonomiky v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Nadále však budou přetrvávat negativní dopady utlumené zahraniční poptávky, zhoršeného globálního ekonomického sentimentu a výrazně nepříznivého vnímání ekonomické situace ze strany českých domácností i firem. To bude tlumit obnovování růstu fixních investic. Prudký pokles lze v souvislosti s propadem zahraniční poptávky čekat také u exportu. Spotřeba domácností bude po prvotním poklesu podpořena masivními stabilizačními opatřeními fiskální politiky a stále kladnou dynamikou mezd. Vládní výdaje přitom vedle programů na podporu likvidity domácností a firem zasažených pandemií letos rostou také vlivem již dříve schváleného zvýšení důchodů a platů v netržní sféře a pokračující investiční aktivity ve veřejném sektoru. V souhrnu se hrubý domácí produkt v letošním roce výrazně sníží a ani přes postupné obnovení růstu nedosáhne ekonomická aktivita do konce příštího roku předpandemické úrovně.

Petr Král, ředitel sekce měnové