Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 6.2.2013