Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 5. 11. 2015