Záznam z tiskové konference bankovní rady dne 25.10.2007