VST, VT – Popis výkazů řady VST a řady VT (výkazy převážně pro rozvahovou statistiku)