VUS – Popis výkazů řady VUS (specifické vstupní výkazy pro úrokovou statistiku)

* Formuláře těchto datových souborů se tisknou pomocí Správce sestav (Zobrazit - Správce sestav - Tisk).