VST, VT – Popis výkazů řady VST a řady VT (specifické vstupní výkazy pro měnovou statistiku)

* Formuláře těchto datových souborů se tisknou pomocí Správce sestav (Zobrazit - Správce sestav - Tisk).