Metodika k výkazům FKI platná od 31. března 2008

  • Část 1: Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami)  
  • Část 2: Mezivýkazové kontroly  
  • Část 3: Informační prvky  
  • Část 4: Parametry  
  • Část 5: Číselníky (včetně členění a domén nad číselníky)  
  • Část 6: Datové typy a domény nad datovými typy  
  • Část 7: Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce