Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. USD 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 193516,2 197254 198295,3 203702,5
Krátkodobá 101792,4 104259,8 106541,2 120421,1
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 37181,2 38310,7 43763,5 40959,9
Dluhové cenné papíry 20717,4 21531,8 19186,4 28243,7
Půjčky 23509 24339,2 24368 29663,7
   z toho: Půjčky PZI 14290,7 15052,8 14992,3 15711,5
Obchodní úvěry 18400,8 18275,5 17593,3 19840,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 6855,4 7320,1 7233,4 8372,8
Ostatní dluhové závazky 1983,9 1802,6 1630,1 1713
podle dlužníků        
Centrální banka 1383 1187,6 2285,3 9198,2
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 58979,4 60796,5 63731,3 66234,4
Vládní instituce 116,1 331,6 164,9 1868,5
Ostatní sektory 41313,9 41944,1 40359,7 43120
   z toho: PZI 21223,9 22453,8 22304,5 24163,4
Dlouhodobá 91723,8 92994,2 91754,1 83281,4
podle instrumentů        
Půjčky 34590,2 34588,6 36911,3 36765,3
   z toho: Půjčky PZI 24207,7 24556,9 23945,2 23936,2
Oběživo a vklady 8157,2 8740,2 9145 4853,6
Dluhové cenné papíry 46688,1 47063,4 43234,3 39502,7
Obchodní úvěry 149,3 319,5 294,5 277,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 75,6 78,6 76,5 77,8
Ostatní dluhové závazky 2139 2282,5 2169 1882,8
podle dlužníků        
Centrální banka 1105,4 1113,2 4056,6 4016,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 10110,9 10982,4 11547,1 7830,8
Vládní instituce 35519,4 35925,6 32181,4 29158,5
Ostatní sektory 44988 44973 43969 42275,5
   z toho: PZI 24564,9 24928,4 24337,9 24329,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD