Zahraniční zadluženost v USD - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020v mil. USD 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 179433,1 183138,4 187871,7 201110,3
Krátkodobá 101782,1 98858,3 102490,1 113359,1
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 48352,8 46605,2 46784 43552,2
Dluhové cenné papíry 15597,7 15925,8 17012,2 27137,5
Půjčky 20034,8 19751,6 20162,5 20598,7
   z toho: Půjčky PZI 12033,5 12499 12775,1 14223,3
Obchodní úvěry 16263,2 14973,8 16819,8 20474,5
   z toho: Obchodní úvěry PZI 7148,8 7184,7 7768,5 9799,3
Ostatní dluhové závazky 1533,5 1601,9 1711,6 1596,2
podle dlužníků        
Centrální banka 1040,9 1700,4 1994,6 6986,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 63495,2 60367,9 61787,3 64919,4
Vládní instituce 3151 3476 2335,9 439,3
Ostatní sektory 34095,1 33314 36372,2 41013,9
   z toho: PZI 19182,3 19683,7 20543,6 24022,6
Dlouhodobá 77651 84280,1 85381,6 87751,2
podle instrumentů        
Půjčky 28496,7 29788,5 30866,5 31823,3
   z toho: Půjčky PZI 21035,3 21798,3 22759,4 23339,1
Oběživo a vklady 6357 6218,6 6410,3 6769,5
Dluhové cenné papíry 40906,2 46267,3 45983,1 46947,3
Obchodní úvěry 204,6 199 195,6 207
   z toho: Obchodní úvěry PZI 112 115,6 118,8 129,1
Ostatní dluhové závazky 1686,6 1806,5 1926 2004
podle dlužníků        
Centrální banka 1069,3 1076,5 1097,9 1123,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8492 8207,7 8068,4 8365,2
Vládní instituce 27994,1 33491 33233,5 33648,6
Ostatní sektory 40095,6 41504,9 42981,7 44613,7
   z toho: PZI 21147,3 21913,9 22878,2 23468,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD