Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2022

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2022v mil. Kč 31.3.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2022
Zahraniční zadluženost celkem 4718455,4 4678782,4 4451121,4 4493191,7
Krátkodobá 2893199,7 2990005,6 2729526,9 2576747,7
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1021118,9 1208304,3 919579,7 831796,1
Dluhové cenné papíry 520317,9 254611 187760,5 292469,2
Půjčky 831092,4 1012138,9 1081638,5 941733,6
   z toho: Půjčky PZI 352808,8 382863,4 384167,1 376661,2
Obchodní úvěry 475512,3 471688,2 498802,7 472226,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 210878,9 210538,9 199858,4 206294
Ostatní dluhové závazky 45158,2 43263,2 41745,5 38522,7
podle dlužníků        
Centrální banka 282987,3 350321,7 362204,5 245602,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1568082,2 1473656,8 1109633,4 1135741,3
Vládní instituce 15912,7 113852,8 174236,4 145899,8
Ostatní sektory 1026217,5 1052174,3 1083452,5 1049504,4
   z toho: PZI 565647,4 595830,5 586922,1 586271,1
Dlouhodobá 1825255,8 1688776,9 1721594,5 1916444
podle instrumentů        
Půjčky 835093,6 860695,2 873860 979677,7
   z toho: Půjčky PZI 533615,7 548866 555810,6 603285
Oběživo a vklady 126399,8 116420,2 137510,3 160854,6
Dluhové cenné papíry 815736,3 664024,2 661145,5 726122,4
Obchodní úvěry 8529,1 8013,6 7479,6 6978,5
   z toho: Obchodní úvěry PZI 2446,1 2352,4 2288,7 2165,3
Ostatní dluhové závazky 39497 39623,7 41599,1 42810,8
podle dlužníků        
Centrální banka 87188,1 91116,9 92201,7 86376
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 216033,5 225168,3 246880,2 298185
Vládní instituce 560006,9 413144,6 427626,2 504236,8
Ostatní sektory 962027,2 959347 954886,4 1027646,2
   z toho: PZI 539875,1 555223,5 562297,6 609750,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD