Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. Kč 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 4314444,6 4228927,7 4366463 4471472,8
Krátkodobá 2269461,4 2235225,4 2346038 2643362,5
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 828955,2 821343,3 963672,8 899110,4
Dluhové cenné papíry 461893,9 461620,3 422483,7 619977,1
Půjčky 524133,6 521807,6 536582,7 651148,5
   z toho: Půjčky PZI 318610,5 322716,7 330130,3 344883,7
Obchodní úvěry 410246,6 391808,5 387403,8 435524
   z toho: Obchodní úvěry PZI 152840,9 156935,1 159279,3 183792,1
Ostatní dluhové závazky 44232 38645,6 35895 37602,5
podle dlužníků        
Centrální banka 30833,5 25461 50322,6 201909,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1314946,7 1303416,3 1403363,4 1453911,2
Vládní instituce 2588,6 7108,7 3632,1 41015,1
Ostatní sektory 921092,6 899239,4 888720 946526,5
   z toho: PZI 473187,2 481387,7 491145,5 530411,6
Dlouhodobá 2044983,2 1993702,4 2020425 1828110,3
podle instrumentů        
Půjčky 771189 741544,1 812787,1 807034,4
   z toho: Půjčky PZI 539711,2 526475,6 527272,6 525424,2
Oběživo a vklady 181864,5 187380,5 201372,5 106540,8
Dluhové cenné papíry 1040911,1 1008992,3 952018,3 867122,9
Obchodní úvěry 3328,8 6850,6 6485,2 6083,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 1685 1685 1685 1708
Ostatní dluhové závazky 47689,8 48935 47761,8 41329,1
podle dlužníků        
Centrální banka 24645,8 23866,3 89326,2 88169,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 225423,5 235451,3 254266,7 171893,9
Vládní instituce 791905,5 770208,2 708634,7 640058,3
Ostatní sektory 1003008,4 964176,6 968197,4 927988,5
   z toho: PZI 547674,9 534439,3 535920 534057,8

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD