Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2021

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2021


(předběžné údaje - 23.3.2022)

v mil. EUR 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021
Zahraniční zadluženost celkem 165019,9 165937,9 171267,4 179866,2
Krátkodobá 86802,9 87707,5 92019,5 106329,9
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 31706,1 32228,5 37798,5 36167
Dluhové cenné papíry 17666,6 18113,4 16571,2 24938,7
Půjčky 20047,2 20475,1 21046,6 26192,6
   z toho: Půjčky PZI 12186,3 12663 12948,8 13873
Obchodní úvěry 15691,2 15374,1 15195,3 17519,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 5845,9 6157,9 6247,5 7393,1
Ostatní dluhové závazky 1691,8 1516,4 1407,9 1512,6
podle dlužníků        
Centrální banka 1179,3 999,1 1973,8 8121,9
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 50294,4 51144,4 55044,7 58484
Vládní instituce 99 278,9 142,5 1649,8
Ostatní sektory 35230,2 35285 34858,6 38074,3
   z toho: PZI 18098,6 18889,1 19264,4 21335,9
Dlouhodobá 78217 78230,4 79247,9 73536,2
podle instrumentů        
Půjčky 29496,6 29097,3 31880,3 32463,2
   z toho: Půjčky PZI 20643 20658,3 20681,4 21135,3
Oběživo a vklady 6956 7352,6 7898,5 4285,6
Dluhové cenné papíry 39813 39591,6 37341,4 34880,2
Obchodní úvěry 127,3 268,8 254,4 244,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 64,4 66,1 66,1 68,7
Ostatní dluhové závazky 1824,1 1920,1 1873,4 1662,5
podle dlužníků        
Centrální banka 942,7 936,5 3503,7 3546,6
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 8622 9238,8 9973,2 6914,5
Vládní instituce 30289 30222 27795 25746,5
Ostatní sektory 38363,3 37833,1 37976 37328,6
   z toho: PZI 20947,6 20970,7 21020,6 21482,6

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD