Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

 

v mil. EUR 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 164506 164490 160681,1 164648
Krátkodobá 92728,5 88062,9 86753 91247,1
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 44137,8 41618,8 39956,4 35491,7
Dluhové cenné papíry 14253,9 14254,4 14577,3 22180,5
Půjčky 18235,7 17892,2 17398,3 17156,4
   z toho: Půjčky PZI 10931,9 11423,6 11088,9 11959,5
Obchodní úvěry 14701,3 12867,1 13359,3 15116
   z toho: Obchodní úvěry PZI 6381,4 5911,4 5628,9 6366,8
Ostatní dluhové závazky 1399,8 1430,5 1461,8 1302,5
podle dlužníků        
Centrální banka 950,2 1518,4 1703,5 5693,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 57960,1 53908,9 52770,1 52905,5
Vládní instituce 2876,3 3104,1 1995 358
Ostatní sektory 30942 29531,4 30284,4 32290,3
   z toho: PZI 17329,2 17367,5 16765,7 18392,4
Dlouhodobá 71777,5 76427,1 73928 73400,8
podle instrumentů        
Půjčky 26861,4 27669 27226,6 27627,5
   z toho: Půjčky PZI 20050,5 20533,6 20306,5 20676,7
Oběživo a vklady 5802,8 5553,3 5474,8 5516,1
Dluhové cenné papíry 37397,9 41434,8 39446 38496,5
Obchodní úvěry 175,8 156,8 135,8 127,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 91,3 82,3 70,1 64,2
Ostatní dluhové závazky 1539,5 1613,2 1645 1633,1
podle dlužníků        
Centrální banka 976,1 961,3 937,7 915,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 7751,7 7329,5 6890,9 6816,3
Vládní instituce 25553,8 29907,7 28379,6 27457,1
Ostatní sektory 37495,9 38228,6 37719,8 38211,7
   z toho: PZI 20199,4 20733,7 20550,2 20980,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD