Zahraniční zadluženost v EUR - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020v mil. EUR 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 163791,4 163543,8 160453,9 163884,4
Krátkodobá 92909,4 88281,1 87532,8 92376,1
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 44137,8 41618,8 39956,4 35490,6
Dluhové cenné papíry 14238 14221,9 14529,4 22114,3
Půjčky 18288,3 17638,3 17220 16785,8
   z toho: Půjčky PZI 10984,5 11161,7 10910,7 11590,5
Obchodní úvěry 14845,5 13371,7 14365,2 16684,6
   z toho: Obchodní úvěry PZI 6525,6 6416 6634,8 7985,5
Ostatní dluhové závazky 1399,8 1430,5 1461,8 1300,8
podle dlužníků        
Centrální banka 950,2 1518,4 1703,5 5693,3
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 57960,1 53908,9 52770,1 52902,7
Vládní instituce 2876,3 3104,1 1995 358
Ostatní sektory 31122,9 29749,6 31064,1 33422,1
   z toho: PZI 17510,1 17577,6 17545,4 19576
Dlouhodobá 70882 75262,7 72921,1 71508,3
podle instrumentů        
Půjčky 26012,6 26601,4 26361,9 25932,8
   z toho: Půjčky PZI 19201,6 19466 19437,9 19019
Oběživo a vklady 5802,8 5553,3 5474,8 5516,5
Dluhové cenné papíry 37340,3 41317,1 39272,4 38257,3
Obchodní úvěry 186,8 177,7 167,1 168,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 102,2 103,2 101,5 105,2
Ostatní dluhové závazky 1539,5 1613,2 1645 1633
podle dlužníků        
Centrální banka 976,1 961,3 937,7 915,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 7751,7 7329,5 6890,9 6816,8
Vládní instituce 25553,8 29907,7 28383,4 27420,2
Ostatní sektory 36600,4 37064,1 36709 36355,6
   z toho: PZI 19303,9 19569,2 19539,4 19124,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD